Disclaimer

Deze website is eigendom van: N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) Brusselsesteenweg 217 9230 Wetteren Ondernemingsnummer: BE 0427.649.739. Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Toch is N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) is niet aansprakelijk voor schade: toegebracht door de website; voortvloeiend uit het gebruik van de website; in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website; voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de N.V. gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen. N.V. IBT (Industriële en Bouwkundige Toepassingen) hecht belang aan uw privacy. Indien u persoonlijke informatie weergeeft zal deze enkel intern gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

© IBT Bouwtechniek - Alle rechten voorbehouden Disclaimer